BOSCH ซีรี่ 2 เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น

SMS2HAI12E

ราคาพิเศษ
฿ 25,990.00

ราคาปกติ

฿ 26,990.00BOSCH ซีรี่ 2 เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น 60 cm Brushed steel anti-fingerprint


- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ความจุ 13 ชุดอาหาร 

- ชั้นวางภาชนะจำนวน 2 ชั้น 

- โปรแกรมล้าง 6 โปรแกรม Eco 50 องศาเซลเซียส, Auto 45-65 องศาเซลเซียส, Intensive 70 องศาเซลเซียส, Express 65 องศาเซลเซียส, Silence 50 องศาเซลเซียส, Favourite (Pre-Rinse) 

- Machine Care โปรแกรมทำความสะอาดตัวเครื่องตามระยะเวลาที่ใช้งาน สะอาดถูกสุขอนามัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น


-
-
-